måndag 30 november 2009

Climategate - en skandal?

Den senaste veckan har jag hört diskussioner om stulna mail och misstolkningar i lunchrummet. Diskussionsämnet är mail och dokument som stulits från en klimatforskningsgrupp i England och att man från dessa mail plockat ut formuleringar som presenteras som bevis för att den globala uppvärmingen skulle vara en bluff. Allt lagom till COP15 nästa vecka. Händelsen har omnämts och diskuterats i bland annat DN, bloggosfären (t.ex. HAX) samt på Newsmill.

Det är intressant att läsa citaten som tagits upp i diskussionen. Det verkar som det finns en allmänn villfarelse om att forskare skulle stå över andra människor vad gäller att ha temprament samt hur man uttrycker sig i privata mail.

Men är det verkligen en skandal? Som naturvetare är man ju van vid att granska data, vad tror ni? Är mailen bevis för en klimatkonspiration?

Själv börjar man ju fundera över hur man formulerar sig - om mina mail skulle publiceras, hur skulle de tolkas? Egentligen tror jag inte ens att man skulle förstå vad de handlar om om man inte visste sammanhanget.

Elin L

3 kommentarer:

Erik (Gbg) sa...

Ska man skratta eller gråta?

"Trick" är precis ett sådant ord som används på ett helt annat sätt inom matematik/statistik än i vardagsspråket. På samma sätt behöver något "elementärt" inom matematiken inte vara särskilt elemäntärt för Svenne Banan. En "primitiv" behöver inte vara särskilt primitiv och ett "irrationellt" tal är precis lika logiskt som alla andra!

I Sverige gör offentlighetsprincipen att vem som helst kan begära ut privat korrespondens från forskare, politiker och nästan alla andra offentligt anställda. Jag vet ett fall där en journalist en gång fick för sig att låna hem ett kommunalråds dator för lite närmare granskning. Han blev eld och lågor då han hittade bokmärken och webbhistorik från hemsidor med parnporr! Vilka rubriker det skulle bli! Vilka löpsedlar! Vilken lösnummerförsäljning! För visst var väl detta en skandal av stora mått och ett omoraliskt svek mot skattebetalarna! Eller ... kan det vara så att den högst ansvarige för kommunens ungdomsverksamhet och socialtjänst måte vara insatt även i frågor som inte alltid lämpar sig för de fina sallongerna?
Svårt att säga! Men utan tillgång till all information får vi snarast anta ett Bayesianskt tankesätt: Vi kan bara basera sannolikheten för en händelse på vad vi vet. Den med mest information är den som bäst kan skatta sannolikheten. Och här är det knappast konspirationsteoretikerna som sitter med det starkaste kortet på hand!
Hur gick det då för kommunalrådet? Efter interna överläggningar på redaktionen beslutade man att inte publicera. Och tur var nog det! I så fall skulle Sverige sannolikt gått mistte om det fortsatta engagemang som senare gjorde kommunalrådet till regeringssamordnare och en av de största förkämparna för utsatta människor i Sverige. Många av hans förslag har förvisso varit kontroversiella sedan dess. Men det beror snarast på att han är den som vågar se verkligheten med egna ögon och basserar sina slutsatser på empiri istället för på rykten.
Ibland är verkligheten både otäck och skrämmande men den blir inte bättre av att vi blundar för den.

Jag vill inte blunda för vår tids största katastrof bara för att till och med naturvetare ibland kan vara mänskliga!

Erik Bülow
Göteborg

Mia sa...

Ett välkommet halmstrå för klimatskeptikerna att gripa efter... men det räcker inte! Klimatuppvärmningen är ett faktum, vare sig man är för eller emot.

EB sa...

EDIT: Tidigare nämnd person har aldrig varit "regerinssamordnare" men däremot haft ett samlat ansvar för specifik sakfråga, direkt underställd regeringen. Känns onödigt att ge upphov till ännu fler rykten som felaktigt skulle kunna härledas till ett ganska begränsat antal personer ...
(Och naturligtvis omfattar offentlighetsprincipen privat korrespondens bara så länge den skett med koppling till tjänsteutövningen ...)